Energieneutraal

Afschaffen salderingsregelen

‘Afschaffen salderingsregeling heeft grote nadelige gevolgen’

DOOR SIEBE SCHOOTSTRA  

IN SALDERING
Duurzaamheidsadviseurs van bureau Merosch bekeken de effecten als de salderingsregeling verandert. Aanpassing kan grote gevolgen hebben voor de energiekosten en een rem zetten op de realisatie van nul-op-de-meter woningen.
Minister Kamp heeft aangegeven dat de salderingsregeling aangepast gaat worden de komende jaren. De verwachting is dat de salderingsregeling op termijn zal worden afgeschaft. Dit kan grote gevolgen hebben voor de energiekosten van nul-op-de-meter (NoM) woningen en daarmee de (financiële) haalbaarheid van dit soort zeer energiezuinige woningen. Dit schrijft Merosch op haar website.

Aanpassing #salderingsregeling kan rem zetten op realisatie #nulopdemeter woningen

Tweet this
Volgens de salderingsregeling kunnen huishoudens en kleinzakelijke elektriciteitsverbruikers de stroom die zij zelf opwekken een-op-een verrekenen met de stroom die zij van het net betrekken. Dit financiële voordeel maakt de investering in zonnepanelen rendabel. Zonder salderen zal de terugverdientijd van een Pv-installatie minstens verdubbelen.

Opheffen salderen is nadelig

Conclusie in het onderzoeksrapport is dat de volledige afschaffing van de salderingsregeling op korte termijn (v.a. 2020) een nadelige invloed heeft op de rentabiliteit van investeringen in maatregelen voor energiebesparing en -opwekking. Ook de NoM-woning komt er bij afschaffing slechter van af. Zelfs door alternatieve technieken te introduceren, zoals lokale tussentijdse energieopslag, neemt de haalbaarheid van een gezonde businesscase voor de nul-op-de-meter woning af.

​Advies
In het rapport wordt naar alternatieven gekeken, zoals het uitstellen van afschaffing van de salderingsregeling, het verlagen van de salderingsgrens (nu gelijk aan totale eigen verbruik) of het verlagen van de salderingsvergoeding. Hiermee is de pijn van afschaffing enigszins te verzachten en kan voorkomen worden dat de rem komt te staan op het verduurzamen van bestaande woningen.

Merosch heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rijswijk, Stedin, Energiesprong, Dura Vermeer, KlimaatGarant en de Universiteit Utrecht. Het rapport en de samenvatting zijn de vinden op dewebsite van Merosch

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen